• 25ης Μαρτίου 10, Χολαργός
  • +30 213 0300923
  • info@umatter.gr
Online Reputation Management
You are here: Home \ Online Reputation Management

Στη U MATTER λαμβάνουμε

πολύ σοβαρά υπ’όψιν τη δική σας φήμη.

digital-reputation

Τι είναι το Online Reputation Management

Το Online Reputation Management αποτελεί το σύνολο των ενεργειών, που έχουν ως στόχο τη δημιουργία, συντήρηση, αναπροσαρμογή και παρακολούθηση της εκάστοτε διαθέσιμης πληροφορίας, σχετικά με ένα άτομο ή επιχείρηση, μέσα στο χώρο του Internet.
Στη U MATTER λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’όψιν τη δική σας φήμη και χρησιμοποιούμε τα πιο εξελιγμένα εργαλεία ώστε να επιτύχουμε για εσάς τα εξής αποτελέσματα:

  • Ανίχνευση σε πραγματικό χρόνο (real-time) οποιουδήποτε αρνητικού περιεχομένου αφορά την επιχείρησή σας και μετατόπισή του στις χαμηλότερες σελίδες των μηχανών αναζήτησης.

  • Δημιουργία θετικού περιεχομένου και επιτυχής διάχυσή του σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω όλων των διαθέσιμων ψηφιακών καναλιών.

  • Δημιουργία θετικής εικόνας για την επιχείρησή σας στην 1η σελίδα αποτελεσμάτων στις μηχανές αναζήτησης.

  • Ολοκληρωμένη διαχείριση των προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι ώστε να προάγονται οι υπηρεσίες της επιχείρησής σας και να προωθείται χρήσιμο και ενδιαφέρον περιεχόμενο για το κοινό.

  • Βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων σας έτσι ώστε να είναι φιλικές προς τις μηχανές αναζήτησης.

Ο Warren Buffet το έχει πει πολύ απλά: “Χρειάζονται 20 χρόνια να χτίσεις τη φήμη σου και μόλις 5 λεπτά για να καταστραφεί.” Εσείς πόσο σοβαρά λαμβάνετε υπ’όψιν τη φήμη σας στο Internet?